Programmabegroting 2019

Programma 4 Bestuur en organisatie

Programma 4 Bestuur en organisatie

In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde:
4.1. Bestuur
4.2. Dienstverlening

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

€ 1.965

3,1 %

Baten

€ 282

0,4 %