Programmabegroting 2019

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

De financieringsparagraaf is een instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. De paragraaf geeft aan hoe de gemeente Goirle haar activiteiten financiert, wat de gevolgen hiervan zijn voor de begroting (lees rentelasten) en welke risico’s er worden gelopen. De gemeente is hierbij gehouden aan de Wet Fido en het eigen Treasurystatuut.