Programmabegroting 2019

Programma 2 Leefomgeving

Programma 2 Leefomgeving

In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde:
2.1. Slim omgaan met ruimtegebruik
2.2. Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen
2.3. Zorg voor veilige leefomgeving

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

€ 25.216

39,6 %

Baten

€ 16.974

26,7 %