Programmabegroting 2019

Meerjarenramingen

Meerjarenramingen

Nr.

Omschrijving programma

2019

2020

2021

2022

1

Inwoner

22.153

22.004

21.878

21.766

2

Leefomgeving

7.625

7.627

7.644

7.604

3

Bedrijvigheid

273

272

272

271

4

Bestuur en organisatie

1.583

1.517

1.517

1.517

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-34.623

-35.685

-35.813

-36.201

Overhead

5.181

5.122

5.116

5.106

Subtotaal

2.193

857

615

63

Mutatie reserves

-2.138

-1.043

-1.007

-632

Resultaat

55

-186

-392

-570