Programmabegroting 2019

Programma 1 Inwoner

Programma 1 Inwoner

In dit programma komen de volgende thema’s aan de orde:

    1. Preventie
    2. Onderwijs
    3. Zorg en activering

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1000,-

Lasten

€ 28.179

44,2 %

Baten

€ 5.610

8,8 %