Programmabegroting 2019

Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen

Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen

Investeringsplan 2019 (bedragen x € 1.000,-)

Investering

Kapitaallasten

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

1 Inwoners

38

0

0

0

4

4

4

4

Vervanging SCAG

38

0

0

0

4

4

4

4

2 Leefomgeving

1.937

2.361

2.408

2.458

115

229

346

461

Bushaltes

50

0

0

0

3

3

3

3

Verkeersplateaus Pastoorsbuurt

130

0

0

0

8

8

8

7

Infraplan

1.185

1.209

1.233

1.258

71

143

215

287

Openbare verlichting

125

0

0

0

8

7

7

7

Aanplant nieuwe bomen

20

0

0

0

1

1

1

1

Speeltoestellen

30

0

0

0

4

4

4

4

Riolering

244

1.008

1.028

1.050

8

40

73

106

Rioolgemalen

153

144

147

150

12

23

35

46

5 Algemene dekkingsmiddelen

200

0

0

0

24

24

23

23

Vervanging meubilair

200

0

0

0

24

24

23

23

Totaal investeringen bruto

2.175

2.361

2.408

2.458

143

257

373

488

Ten laste van rioolrecht

397

1.152

1.175

1.200

20

63

107

152

Ten laste van reserve SCAG

38

0

0

0

4

4

4

4

Totaal investeringen netto

1.740

1.209

1.233

1.258

119

190

262

332