Programmabegroting 2019

Programma 1 Inwoner

Wat mag het kosten?

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Totaal lasten

27.938

29.696

27.759

Totaal baten

-5.432

-5.205

-5.606

Saldo programma

22.506

24.492

22.153

 

bedragen x € 1.000,-

 2019 

 2020 

 2021 

 2022 

Saldo bestaand beleid

         22.153

         22.004

         21.878

         21.766

Lasten nieuw beleid

               504

               439

               439

               339

Functioneren taalhuis

                 10

                 10

                 10

                 10

Marietje Kessels-project

                 24

                 24

                 24

                 24

Waarderingssubs. sport en cultuur (harmonieën)

                 15

                 15

                 15

                 15

Uitbreiding deelname Brede Impuls Comb.functie

                 38

                 38

                 38

                 38

Uitvoeringssubsidie Stichting Bibliotheek Goirle

                 30

                 30

                 30

                 30

Aandacht voor basiskracht

                 18

                 18

                 18

                 18

Implementatie ZGW sociaal domein

                 55

                 55

                 55

                 55

Integratie vluchtelingen

               100

               100

               100

                  -  

Huisvesting AMV'ers

                 65

                 65

                 65

                 65

Maatschappelijke begeleiding

               100

                 75

                 75

                 75

Ketenaanpak verwarde personen

                 30

                    5

                    5

                    5

Verduurzaming jeugdwerkloosheidsvrije zone

                   8

                  -  

                  -  

                  -  

Nu niet zwanger

                   7

                  -  

                  -  

                  -  

Kapitaallasten investeringen 2019

                   4

                    4

                    4

                    4

Baten nieuw beleid

                   4

                    4

                    4

                    4

Vergoeding kapitaallasten investeringen 2019

                   4

                    4

                    4

                    4

Exploitatieresultaat

         22.653

         22.423

         22.297

         22.101

Mutatie reserve bestaand beleid

             -695

             -695

             -695

             -695

Mutatie reserve nieuw beleid

             -140

             -100

             -100

                  -  

Saldo

         21.818

         21.628

         21.502

         21.406

Investeringsplan 2019 (bedragen x € 1.000,-)

 2019 

 2020 

 2021 

 2022 

Totaal

                 38

                  -  

                  -  

                  -  

Vervangingsinvesteringen SCAG

                 38

                  -  

                  -  

                  -