Programmabegroting 2019

Programma 2 Leefomgeving

Wat mag het kosten?

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Totaal lasten

22.478

21.874

24.589

Totaal baten

-16.531

-13.546

-16.964

Saldo programma

5.946

8.328

7.625

bedragen x € 1.000

 2019 

 2020 

 2021 

 2022 

Saldo bestaand beleid

           7.625

           7.627

           7.644

           7.604

Lasten nieuw beleid

               479

               229

               345

               462

Bels Lijntje

                 15

                  -  

                  -  

                  -  

Vervangen plantsoenen en berm

                 40

                  -  

                  -  

                  -  

Verplaatsen standplaats bomen

                 45

                  -  

                  -  

                  -  

Achterstallig onderhoud groensingels

                 50

                  -  

                  -  

                  -  

Antennebeleid

                 15

                  -  

                  -  

                  -  

Implementatie Omgevingswet

               200

                  -  

                  -  

                  -  

Kapitaallasten investeringen 2019

               114

               229

               345

               462

Baten nieuw beleid

                 20

                 63

               108

               152

Kapitaallasten t.l.v. rioolrecht 

                 20

                 63

               108

               152

Exploitatieresultaat

           8.084

           7.793

           7.881

           7.914

Mutatie reserve bestaand beleid

             -137

             -122

             -122

             -122

Mutatie reserve nieuw beleid

             -365

                  -  

                  -  

                  -  

Saldo

           7.582

           7.671

           7.759

           7.792

Investeringsplan 2019 (bedragen x € 1.000,-)

 2019 

 2020 

 2021 

 2022 

Totaal

           1.937

           2.361

           2.408

           2.458

Bushaltes

                 50

                  -  

                  -  

                  -  

Verkeersplateaus Pastoorsbuurt

               130

                  -  

                  -  

                  -  

Infraplan

           1.185

           1.209

           1.233

           1.258

Openbare verlichting

               125

                  -  

                  -  

                  -  

Aanplant nieuwe bomen

                 20

                  -  

                  -  

                  -  

Speeltoestellen

                 30

                  -  

                  -  

                  -  

Riolering

               244

           1.008

           1.028

           1.050

Rioolgemalen

               153

               144

               147

               150